حمل کود شیمیایی از انبار شرکت در خرداد ماه به مقصد انبار کارگزاران استان گیلان


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

حمل کود شیمیایی از انبار شرکت در خرداد ماه به مقصد انبار کارگزاران استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:با توجه به اینکه تدارک تامین نهاد های کشاورزی بخصوص کود های شیمیایی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میباشد،و به این منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان گیلان در خرداد ماه 1401 در انبار آستانه اشرفیه  مقدار 1288 تن کود کشاورزی به مقصد کارگزاران استان بارگیری و ارسال گردید