بازرسی از کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی در خوزستان


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

بازرسی از کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی در خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 در راستای اجرای دستورالعمل شناسائی کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی به منظور نظارت و کنترل بر روند توزیع و مصرف کود اوره یارانه ای و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و مصرف آن در بخش صنعتی (غیر کشاورزی)، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه کارگروه‌ نظارت شامل نمایندگان تعزیرات حکومتی استان و بازرسی جهاد کشاورزی استان در روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 از شرکت صنعت تخته فشرده آریانا واقع در کیلومتر 35 جاده اهواز-آبادان بازرسی بعمل آمد.