صدور بیش از 7 هزار حواله الکترونیک در سیستم کنترل و پایش مواد کودی استان قزوین در خرداد ماه سالجاری


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

صدور بیش از 7 هزار حواله الکترونیک در سیستم کنترل و پایش مواد کودی استان قزوین در خرداد ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛عباس رسولی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ابراز کرد:

در راستای اجرای دستور وزیرمحترم جهادکشاورزی در خصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک جهت تحویل کود های یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، در خرداد ماه سالجاری تعداد 7175 حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی صادر گردیده است.

وی افزود: منبع اطلاعاتی سامانه فوق، اطلاعات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه پهنه بندی می باشد.