نصب بنر قیمت کودهای یارانه ایی


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

نصب بنر قیمت کودهای یارانه ایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

 

 

  به منظور اطلاع رسانی از قیمت کودهای یارانه ایی، بنر قیمت کودهای کشاورزی تکلیفی در محل کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم نصب شد و در معرض دید مراجعین قرار گرفت.