توزیع 5000 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان اصفهان


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

توزیع 5000 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سه ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان 5000تن انواع کود های شیمیایی مصرفی کشاورزی استان اصفهان شهرستان اصفهان را توزیع نماییم