تامین و توزیع سه هزار و 519 تن انواع کود شیمیایی برای شهرستان بهار استان همدان در سه ماه نخست سالجاری


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

تامین و توزیع سه هزار و 519 تن انواع کود شیمیایی برای شهرستان بهار استان همدان در سه ماه نخست سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار سه هزار و 519 تن انواع کود شیمیایی شامل دو هزار و 522 تن کود شیمیایی ازته، 684 تن فسفاته و 313 تن پتاسه از مبادی و انبار سازمانی شرکت به مقصد شهرستان بهار، در سه ماه نخست سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان بهار، بر اساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی  در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.