بازرسی از کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی در خوزستان


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

بازرسی از کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی در خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 در راستای اجرای دستورالعمل شناسائی کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی به منظور نظارت و کنترل بر روند توزیع و مصرف کود اوره یارانه ای و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و مصرف آن در بخش صنعتی (غیر کشاورزی)، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه کارگروه‌ نظارت شامل نمایندگان تعزیرات حکومتی شهرستان، بازرسی جهاد کشاورزی استان روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8 از شرکت لوح سبز جنوب واقع در شهرستان شوشتر بازرسی بعمل آمد.