صدور بیش از 10 هزار حواله الکترونیک توزیع کود شیمیایی در ایلام


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

صدور بیش از 10 هزار حواله الکترونیک توزیع کود شیمیایی در ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: بیش از 10 هزار حواله الکترونیک توزیع کود شیمیایی در استان ایلام صادر شده است.

آیت جمالی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 هزار و 503 حواله الکترونیک برای توزیع کود شیمیایی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در مدت مذکور، 8093 حواله تحویل کشاورزان شده است، ادامه داد: جهاد کشاورزی شهرستان چرداول  ، با 2054  حواله صادر شده، بیشترین سهم حواله الکترونیکی کود صادره را به خود اختصاص داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام، با تاکید بر اینکه از تمامی مراکز جهاد کشاورزی مدیریت شهرستان ها درخواست شده است با تصمیم گیری و اقدام به موقع در این بخش و تحویل و عرضه کود شیمیایی به کشاورزان، مدیریت بهتر در امر تولید را فراهم نمایند، خاطر نشان کرد: با مدنظر قرار دادن این مهم، کشاورزان با آرامش و آسودگی خاطر کشت و کار کنند تا تراکم و کمبود در مقطع خاص ایجاد نشود.

جمالی، با اشاره به اینکه این استان تاکنون از استان های پیشرو در صدور حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی بوده است، تصریح کرد: منبع اطلاعات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، در سامانه پهنه بندی قرار دارد.