ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم پودری به مرکز تحقیقات


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم پودری به مرکز تحقیقات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد:
 
عملیات نمونه برداری از 200 تن کود سولفات پتاسیم پودری ارسالی از شرکت شیمی اکسیر بوستان به انبار سازمانی استان توسط تیم نمونه برداری انجام شده و نمونه بصورت پلمپ جهت انجام آزمایشات لازم و آنالیز به مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.