بازدید از مزرعه تکثیری بذر مادری


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

بازدید از مزرعه تکثیری بذر مادری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید کارشناس ناظر بذر جهت ارائه و کنترل عملیات پاکسازی مزرعه مادری  نظارت بر وجین،مصرف کود سرک مرحله دوم و اطلاع رسانی در مورد زمان مبارزه تلفیقی با آفات ساقه خوار در روز پنجشنبه مورخ 9 خرداد ماه سال 1401 خبر داد.