قرارداد با 9 شرکت دانش بنیان کود


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

قرارداد با 9 شرکت دانش بنیان کود

به گزارش رابط روابط عمومی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع افات نباتی مهندس محمد رضا نجار نیارکی :با توجه به نام گذاری سال 1401به سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرینی... توسط مقام معظم رهبری و در راستان اجرای فرمایشات ایشان از ابتدای سالجاری تاکنون با 9 شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع کودهای شیمیایی به شرح ذیل قرارداد تفاهم نامه ای منعقد شده است .(شرکت پالیز مهر پارس-فن آور زیستی طبیعت گرا-میهن پویش به نانو-صنایع غذایی سبز سیب سلامت-فن آور نانو پژوهش-اکسیر دانش آبادیس-شرکت هگمتان شیمی آریا-شرکت فن آوران ابزار دقیق کوهرنگ-راهبر زیست فن آور البرز)