دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دیدار و تبادل نظر کردند . در این ملاقات آقای مهندس طیبی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی زنجان و مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زنجان نیز حضور داشتند .

در این جلسه ابتدا آقای مهندس حسنی پیرامون مسائل و مشکلات سامانه توزیع کود و همچنین واگذاری حواله الکترونیکی به شرکت های توسعه کشاورزی توضیحاتی دادند .

سپس آقای مهندس رسولی در خصوص درخواست های ایشان پاسخ های لازم را ارائه و همچنین از روند تامین و تدارک انواع کودهای یارانه ای توضیحاتی مبسوطی بیان نمودند .

در ادامه آقای مهندس طیبی از وضعیت سطح زیر کشت استان زنجان و نیاز کودی انواع محصولات تولیدی و آقای مهندس ادیبان از میزان تدارک و تامین انواع کود ها در سه ماهه اول سال گزارشی به جلسه ارائه نمودند .