جلسه با معاونت تولیدات گیاهی در خصوص کودهای تکلیفی و غیر تکلیفی


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

جلسه با معاونت تولیدات گیاهی در خصوص کودهای تکلیفی و غیر تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زنجان از برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص کود های تکلیفی و غیر تکلیفی در استان زنجان خبر داد .

 روز پنجشنبه 9 تیر جلسه ای با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زنجان ، معاونت تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زنجان و یکی از تولیدکنندگان کود  برگزار شد. در این جلسه مقرر شد اولین کارگاه آموزشی در شهرستان ابهر با محوریت مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ابهر انجام گیرد .