بازدید کارگروه پایش از کارگزاری های شهرستان رشت استان گیلان


تاریخ ارسال :

۲۱ تير ۱۴۰۱

بازدید کارگروه پایش از کارگزاری های شهرستان رشت استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید دوره ای کارگروه پایش از کارگزاری های شهرستان رشت و انبار نگهداری کود کارگزاران و همچنین روند توزیع ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز خبر داد.

مهندس حسن همتی افزود: با توجه به آغاز فعالیت کارگروه پایش از تاریخ 21 تیرماه در استان کلیه انبارهای کارگزاران و شرایط انبارها و همچنین مقدار موجودی و میزان حواله های ثبت شده نسبت به فروش آنان مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت.

گفتنی می باشد کارگروه پایش متشکل از چهار گروه است که با هدف گزاری بازدید از انبارهای کلیه کارگزاران استان از امروز آغاز به کار کرده است.