توزیع 407 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان آذرشهر


تاریخ ارسال :

۲۲ تير ۱۴۰۱

توزیع 407 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان آذرشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،در سه ماه سالجاری مقدار 407 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان آذرشهر حمل شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.