توزیع 1257 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان اهر


تاریخ ارسال :

۲۲ تير ۱۴۰۱

توزیع 1257 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،در سه ماه سالجاری مقدار 1257 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان اهر حمل شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.