توزیع 1064 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان خدابنده


تاریخ ارسال :

۱ مرداد ۱۴۰۱

توزیع 1064 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان خدابنده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛عبدالحسین ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از تامین و توزیع 1064 تن انواع کود پتاسه ، فسفاته و ازته در تیر ماه سال جاری در شهرستان خدابنده خبر داد و افزود : کود های توزیع شده شامل کود های سوپر فسفات تریپل ، کلرور پتاسیم پودری و اوره بوده است .