بازدیدمعاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی به همراه آقای مهندس ملازاده عضو هیات مدیره از مجتمع پتروشیمی ارومیه


تاریخ ارسال :

۲ مرداد ۱۴۰۱

بازدیدمعاون محترم  زراعت وزارت جهاد کشاورزی به همراه آقای مهندس ملازاده عضو هیات مدیره از مجتمع پتروشیمی ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تولید انواع کود های شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی در مجتمع پتروشیمی ارومیه خبر داد. 

روز 5 شنبه مورخ 30 تیر ماه 1401 آقای دکتر مهاجر معاون محترم  زراعت وزارت جهاد کشاورزی، آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی و مشاور معاون وزیر، آقای دکتر اسدی رحمانی رییس محترم  موسسه تحقیقات خاک و آب  کشور به همراه آقای  مهندس کرامتی رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  و سایر مدیران و مسئولین ذیربط استان  از روند تولید انواع کود های شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی در مجتمع پتروشیمی ارومیه بازدید و به مشکلات آن مجموعه و بخش کشاورزی استان رسیدگی نمودند.