جلسه آموزشی شیوه ی جدید رصد وپایش ورفع مغایرت کارگزاران نهاده های کشاورزی با حضور کارشناسان خدمات جهاد کشاورزی و گروه آموزشی خدمات حمایتی کشاورزی لرستان


تاریخ ارسال :

۲ مرداد ۱۴۰۱

جلسه  آموزشی  شیوه ی جدید رصد وپایش  ورفع مغایرت کارگزاران نهاده های کشاورزی  با حضور کارشناسان خدمات جهاد کشاورزی و گروه آموزشی خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان امروز یکشنبه 2 مرداد ماه 1401 جلسه  آموزشی  شیوه ی جدید رصد وپایش  ورفع مغایرت کارگزاران نهاده های کشاورزی  با حضور کارشناسان خدمات جهاد کشاورزی و گروه آموزشی(آریافرد وسپه وند) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در محل سالن جلسات شعبه برگزار شد.