توزیع 259 تن کود یارانه ای در بین کشاورزان شهرستان ارومیه


تاریخ ارسال :

۳ مرداد ۱۴۰۱

توزیع 259 تن کود یارانه ای در بین کشاورزان شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای علیرضا قربانی گفت: بیش از 4 هزار تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در تیر ماه سال جاری توزیع شده است. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت : در تیر ماه سال جاری 209 تن کود شیمیایی اوره، 35 تن کود سوپرفسفات تریپل و 15 تن کود سولفات پتاسیم در بین کشاورزان شهرستان ارومیه توزیع شده استوی در ادامه بیان کرد : کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع بخش خصوصی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  توزیع می شود.