توزیع 149 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان شبستر


تاریخ ارسال :

۴ مرداد ۱۴۰۱

توزیع 149 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان شبستر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،در تیر ماه سالجاری مقدار 149 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان شبستر حمل شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.