بازدید از فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی شهرستان کرج


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

بازدید از فروشگاه های عرضه  محصولات کشاورزی شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید از فروشگاه های عرضه  محصولات کشاورزی شهرستان کرج خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور پایش فروشندگان نهاده های کشاورزی در سطح شهرستان کرج، بازدیدی مورخ 1401/05/15 توسط کمیته پایش شهرستان از فروشگاه های عرضه  محصولات کشاورزی انجام گردید.