صعود همکاران کوهنورد به قله کوه سبلان


تاریخ ارسال :

۲۳ مرداد ۱۴۰۱

صعود همکاران کوهنورد به قله کوه سبلان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزیهمکاران کوهنورد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در تاریخ 1401/5/21با موفقیت به قله کوه سبلان صعود نمودند