توزیع بیش از 5434 تن انواع کودهای شیمیایی در سطح استان قزوین


تاریخ ارسال :

۹ شهريور ۱۴۰۱

توزیع بیش از 5434 تن انواع کودهای شیمیایی در سطح استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 5434 تن انواع کود شیمیایی در سطح استان قزوین خبرداد.

رسولی اعلام کرد: در مرداد ماه سالجاری مقدار 5434 تن انواع کودهای شیمیایی شامل کود ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده از مبادی و تولیدکنندگان داخلی، بین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی استان قزوین توزیع گردیده است.

وی افزود: کودهای شیمیایی مذکور از طریق شبکه کارگزاران بین کشاورزان این منطقه پخش و توزیع گردیده است.