تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان


تاریخ ارسال :

۳۰ شهريور ۱۴۰۱

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمهندس خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۱۷۵۷ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به انبارهای سازمانی و کارگزاران استان لرستان در مرداد ماه ۱۴۰۱ تامین و ارسال گردید.