تشکیل جلسه ستاد مواد کودی استان البرز


تاریخ ارسال :

۲ مهر ۱۴۰۱

تشکیل جلسه ستاد مواد کودی استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تشکیل جلسه ستاد مواد کودی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اعلام میزان مجاز صدور حواله الکترونیکی برای کودهای فسفاته و پتاسه جهت کشت کلزا به منظور تعیین سهمیه برای شهرستانهای استان، ستاد مواد کودی با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر زراعت استان و مسئولین تولیدات گیاهی شهرستانها تشکیل گردید.