حمل 14934 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش در شهریور 1401


تاریخ ارسال :

۱۰ مهر ۱۴۰۱

حمل 14934 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش در شهریور 1401
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 


مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بارگیری و حمل مقدار  14934 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش (خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، گیلان، اردیبل و مازندران) در شهریور 1401 خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد این میزان به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.