دیدار و گفتگو فرماندار شهرستان بوئین و میاندشت با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۲۳ مهر ۱۴۰۱

دیدار و گفتگو فرماندار شهرستان بوئین و میاندشت با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانفرماندار شهرستان بوئین و میاندشت به همراه مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، با حضور در شرکت خدمات حمایتی استان ، با مدیر استان دیدار و گفتگو کردند‌.در این دیدار، بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات کشاورزی تامین نهاده های کشاورزی شهرستان انجام شد.