بیش از 14 هزار تن کود شیمیایی در شهرستان دهلران توزیع شد


تاریخ ارسال :

۲۴ مهر ۱۴۰۱

بیش از 14 هزار تن کود شیمیایی در شهرستان دهلران توزیع شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع بیش از 14 هزار تن کود شیمیایی در شهرستان دهلران خبر داد.
آیت جمالی اظهار کرد: بیش از 14 هزار و 950 تن انواع کودهای «ازته»، «فسفاته» و «پتاسه» در شهرستان‌   دهلران تأمین و توزیع شد.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مطلوب انواع کودهای یارانه‌ای، عنوان کرد: 12 هزار و 439 تن کود «اوره»،  1هزار و 362 تن کودهای « پتاسه » و بیش از یک هزار و 153 تن کودهای « فسفاته » در بین کشاورزان دهلرانی توزیع شده است.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبود کود شیمیایی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: تا کنون 60 درصد از سهمیه کود مصرفی استان در بین کشاورزان توزیع شده است.