تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم استان ایلام


تاریخ ارسال :

۱۷ آبان ۱۴۰۱

تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تامین کود سولفات پتاسیم در استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار یک هزار و 368 تن کود سولفات پتاسیم به  ارزش ریالی 85،522،800،000  توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این کود  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان در سطح ده شهرستان توزیع شده است.