توزیع 2000 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان برخوار


تاریخ ارسال :

۲۹ آبان ۱۴۰۱

توزیع 2000 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان برخوار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در هفت ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان2000 تن انواع کودهای مصرفی کشاورزی استان اصفهان شهرستان برخوار را تامین نماییم