شرکت در وبینار بررسی و برنامه ریزی فروش جذب حداکثری کود اوره از مبادی کشور


تاریخ ارسال :

۱۳ آذر ۱۴۰۱

شرکت در وبینار بررسی و برنامه ریزی فروش جذب حداکثری کود اوره از مبادی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری وبینار سراسری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص بررسی و برنامه ریزی فروش و جذب حداکثری کود اوره از مبادی کشور در دفتر مدیریت روز شنبه مورخ 12 آذر ماه از ساعت 10 لغایت 11:30 از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.