140 مورد بازدید از مراکز توزیع و عرضه مواد کودی در گلستان


تاریخ ارسال :

۱۴ آذر ۱۴۰۱

140 مورد بازدید از مراکز توزیع و عرضه مواد کودی در گلستان

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانسید صمد  ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، از ابتدای سال جاری تاکنون140 مورد بازدید از مراکز توزیع و عرضه مواد کودی،  توسط کمیته پایش استان با عضویت کارشناسان این شرکت انجام شد وی تصریح کرد: این بازدیدبه منظور عملکرد بهتر، رفع مشکلات  و نواقص احتمالی در عرصه کارکزاری ها   ورضایت مندی کشاورزان انجام شد