توزیع انواع کودهای کشاورزی در شهرستان سیاهکل آبان 1401


تاریخ ارسال :

۱۴ آذر ۱۴۰۱

توزیع انواع کودهای کشاورزی در شهرستان سیاهکل آبان 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان: 40 تن انواع کودهای(20 تن اوره ،20  تن سوپرفسفات تریپل جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان سیاهکل به مقصد کارگزاران شهرستان ارسال گردیده است

وی افزود:مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.