تدارک و توزیع سموم شیمیایی در گلستان


تاریخ ارسال :

۱۵ آذر ۱۴۰۱

 تدارک و توزیع سموم شیمیایی در گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانسید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از  فعالیت های انجام این  در هشت ماهه سال جاری در بخش سم به شرح موارد ذیل خبرداد:

1-تدارگ 1920 شاسه نوار آلومینیوم برای پبیشگیری و کنترل آفات انباری؛

2- تدارک 16 لیتر سم مالاتیون برای ضدعفونی انبار قبل از عملیات خرید بذر؛

3- توزیع55 تن سم دیازینون گرانوله 10 درصد؛

4- توزیع1500  کیلوگرم سم  پادان4 درصد؛

5- توزیع53 تن علف کش تاپیک؛

6- تدارک1115 لیتر سم  ضدعفونی بذر گندم( راکسیل مایع).