ارسال ۱۰۰۶۷ تن کود شیمیایی اوره به استان لرستان در هشت ماه سال جاری


تاریخ ارسال :

۱۵ آذر ۱۴۰۱

ارسال ۱۰۰۶۷ تن کود شیمیایی اوره به استان لرستان در هشت ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، میزان ۱۰۰۶۷ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به منظور تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان استان لرستان تامین و ارسال گردید.