توزیع بیش از4712 تن انواع کودهای شیمیایی در بهمن ماه سال جاری استان تهران


تاریخ ارسال :

۱ اسفند ۱۴۰۱

توزیع بیش از4712 تن  انواع کودهای شیمیایی در بهمن ماه سال جاری استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به اهمیت تغذیه گیاهی در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی دربهمن ماه  سال جاری مقدار 4473 تن ازته ، 99 تن فسفاته و 140 تن فسفاته  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق شبکه کارگزاران بر اساس حواله الکترونیکی در بین کشاورزان توزیع شده است.

محمدحسینی در ادامه افزود : با توجه به اهمیت کود برای تغذیه گیاه که موجب افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک می شود کشاورزان باید از بهترین زمان کوددهی به محصولات خود آگاه باشند و این شرکت آمادگی دارد بر اساس حواله الکترونیکی صادره از مدیریت های جهاد کشاورزی نسبت به تامین کود مورد نیاز تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.