13 مورد نمونه برداری کود در استان مازندران


تاریخ ارسال :

۲ شهريور ۱۳۹۸

13 مورد نمونه برداری کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام 13 مورد نمونه برداری انواع کودهای کشاورزی در این استان در مرداد ماه سال جاری خبرداد.

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: نمونه های اخذ شده براساس دستورالعمل های اجرایی مصوب به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده است.