تقدیر نماینده محترم شهرستان نقده از مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲

تقدیر نماینده محترم شهرستان نقده از مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 


تقدیر از عملکرد مطلوب مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جهت پشتیبانی از تولید و تامین و توزیع به موقع کود شیمیایی در شهرستان نقده توسط جناب آقای مهندس علی زنجانی حسنولیی نماینده محترم مردم شریف نقده انجام شد.