دیدار چهره به چهره مهندس ملازاده، عضوم محترم هیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی و دکتر پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها با کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان


تاریخ ارسال :

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

دیدار چهره به چهره مهندس ملازاده، عضوم محترم هیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی و دکتر پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها با کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستانآقای مهندس ملازاده، عضوم محترم  هیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی دکتر فرزام پور رمضان، مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت چهره به چهره در جمع پرسنل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حضور یافتند.

 این ملاقات با پرسنل اثرات بیسار مطلوب و مثبتی بر حوزه مدیریتی ایجاد نمود و پرسنل در یک ارتباط دوسویه و چهره به چهره مسائل و مشکلات و انتظارات حوزه کاری خویش در میان گذاردند