ارزیابی علمکرد و رسیدگی به شکایات توسط مدیر محترم بازرسی در آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۳ خرداد ۱۴۰۲

ارزیابی علمکرد و رسیدگی به شکایات توسط مدیر محترم بازرسی در آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 


دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از بازدید مدیر محترم بازرسی به همراه هیئت همراه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به منظور ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی مورخ 1402/3/1 خبر داد. در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات شرکت، راهکارهای لازم در جهت انجام هر چه بهتر وظایف ارائه گردید.