بازدید مهندس ملازاده از مزارع تکثیر بذری پیمانکاران خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۳ خرداد ۱۴۰۲

بازدید مهندس ملازاده از مزارع تکثیر بذری پیمانکاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مهندس مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت، مهندس بحیرایی مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت، مهندس بیکس مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس رزقی مدیر امور زراعت سازمان و مهندس موسوی مدیر مکانیزاسیون سازمان و کارشناسان شرکت از مزارع تکثیر بذری پیمانکاران استان خراسان جنوبی بازدید کردند و وضعیت بذرها مورد بررسی قرار گرفت.