جلسه بررسی و تعیین میزان نیاز کودی یارانه ای استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۲


تاریخ ارسال :

۷ خرداد ۱۴۰۲

جلسه بررسی و تعیین میزان نیاز کودی یارانه ای استان  آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 


دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از برگزاری جلسه بررسی و تعیین میزان نیاز کودی یارانه ای استان  آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۲  بر اساس الگوی جدید کشت با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه ،  معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان  و مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  در محل دفتر مدیریت  مورخ 1402/3/3 خبر داد.