توزیع 500 تن کود شیمیایی در دوماهه ابتدایی سال در شهرستان البرز


تاریخ ارسال :

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

توزیع 500 تن کود شیمیایی در دوماهه ابتدایی سال در شهرستان البرز

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

 عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع 500 تن انواع کود شیمیایی دردوماهه ابتدایی سال در شهرستان البرز خبرداد.

رسولی اعلام کرد: در دوماهه ابتدایی سال 1402 مقدار 500 تن انواع کودهای شیمیایی شامل کود ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده از مبادی و تولیدکنندگان داخلی، بین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی شهرستان البرز توزیع شده است.

وی افزود: کودهای شیمیایی مذکور از طریق شبکه کارگزاران بین کشاورزان این منطقه پخش و توزیع گردیده است.