وبینار مسئله یابی سازمانی با حضور مسئولین حراست استان ها برگزار شد


تاریخ ارسال :

۱۸ مرداد ۱۴۰۲

وبینار مسئله یابی سازمانی با حضور مسئولین حراست استان ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وبینار مسئله یابی سازمانی را با حضور مسئولین حراست استان ها برگزار نمود.

لازم به ذکر است در این وبینار مهندس عطائی سلامی به عنوان مسئول حراست استان شرکت نمود.