تدارک و توزیع کود اوره در شهرهای خمین ، محلات ، دلیجان ، و منطقه سربند ( شازند ) استان مرکزی – مرداد ماه 1402


تاریخ ارسال :

۱۹ شهريور ۱۴۰۲

تدارک و توزیع کود اوره در شهرهای خمین ، محلات ، دلیجان ، و منطقه سربند ( شازند ) استان مرکزی – مرداد ماه 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  بیان نمود :  با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در مرداد  ماه سال جاری از انبارهای سازمانی این استان توسط پیمانکار حمل طرف قرار داد  مقدار 350 تن کود اوره بر اساس سهمیه اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به شهرهای خمین ، محلات ، دلیجان و منطقه سربند ( شازند )  جهت توزیع ارسال گردیده شده است .