جلسه مدیر با مسئولین تعاونی روستایی شهرستان میامی


تاریخ ارسال :

۱۲ دي ۱۴۰۲

جلسه مدیر با مسئولین تعاونی روستایی شهرستان میامی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمناندر این نشست که مدیر عامل اتحادیه میامی نیز حضور داشت، درخصوص اهمیت حفظ تعامل تشکل‌های تعاونی روستایی و تولید با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بحث و گفتگو شد

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان محمود خدابخشی توضیحاتی در خصوص چگونگی عملکرد و سطح زیر کشت منطقه میامی پرسیده و شرایط منطقه را مورد بررسی قراردادند