ارسال مقدار 601 تن کود به شهرستان ایرانشهر دی 1402


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۴۰۲

ارسال مقدار 601 تن کود به شهرستان ایرانشهر دی 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از ارسال مقدار 601 تن کود در دی ماه 1402به شهرستان ایرانشهر از انبار سازمانی و توزیع این کودها بین کارگزاران خبرداد.