توزیع بیش از 649 تن کود سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان


تاریخ ارسال :

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

توزیع بیش از 649 تن کود سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت تامین کود سوپرفسفات تریپل براساس جدول نیاز کودی استان و تقویم زراعی جهت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استان ( برنج، چای، زیتون، کیوی، مرکبات، کلزا، سبزی و صیفی، سیاه ریشه ها، گیاهان دارویی، زراعت چوب، آبزی پروری، گیاهان زینتی و...) گفت توزیع بیش از  649 تن کود سوپرفسفات تریپل از اول دی ماه سال 1402 از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.