بازدید از شرکت تولید کود شیمی گستر رضوان


تاریخ ارسال :

۱ اسفند ۱۴۰۲

بازدید از شرکت  تولید کود شیمی گستر رضوان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنانمراحل بازدید از شرکت کود شیمی گستر رضوان استان سمنان انجام شد این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیاز به گرفتن تاییدیه از کارشناسان مربوطه میباشد که این بازدید امروز 29 بهمن ماه انجام شد.